Lotura Interesgarriak

  • Baliabideak:

Balioak

Balioak, inplikaturik dauden eragile guztien eta orokorrean biztanleria osoaren jarrerak bideratzen dituzten oinarrizko aspektu multzoak dira.

Bizikidetza eta Giza Eskubideen Udal Planaren balioak hauek dira:

- Giza Eskubideak bere osotasunean, beraien ezagutza, defentsa eta urraketa kasuetan salaketa sustatuz.

- Kaltearen ordaina, Aitormena, Gizartearen Berradiskidetzea eta biktimizazio egoeren aurrean adostasunak sustatu.

- Justizian oinarrituriko Bake Kulturaren balioak hedatu, gatazkaren perspektiba sortzaile batetik abiatuz.

2017ko Urria

    Hilabete honetan ez dago Jarduerarik.

Lotura Interesgarriak

  • Elkarteak: