Lotura Interesgarriak

  • Baliabideak:

Jarraipena eta ebaluazioa

Bizikidetza eta Giza Eskubideen Udal Planak, jarraipen eta ebaluaketa sistema bat aurreikusten du zehaztutako helburuen lorpen maila ezagutzeko aukera emango duena.

Jarraipen eta ebaluazioaren sistemaren helburua garaturiko ekintzen inguruko informazioa jasotzea da, biak, dauden beharretara egokitzen joan daitezen.

Horretarako, hainbat adierazleetan oinarrituko diren informe teknikoak burutzen dira batzorde ezberdinetan borobilduko direlarik.

Urtero garatutako ekintzen egoeraren inguruan, Bizikidetza eta Giza Eskubideen Planaren helburuen lorpen maila eta egokitu eta aurreikusten diren hobekuntzen proposamenak jasoko dituen txostena burutuko da.

2017ko Urria

    Hilabete honetan ez dago Jarduerarik.

Lotura Interesgarriak

  • Elkarteak: