Lotura Interesgarriak

  • Baliabideak:

Printzipio Gidariak

Printzipio gidariak antolakuntzan zentratzen dira eta helburu nagusia lortzeko jarraitu beharreko metodologiak eta prozedurak zehazten dituzte.

Bizikidetza eta Giza Eskubideen Udal Planaren printzipio gidariak hauek dira:

a. Parte-hartzea

Bizikidetza eta Giza Eskubideen Udal Planak zarauztar guztien presentzia eta protagonismo zabala barneratzen ditu, dituzten iritziak kontuan hartuz eta dituzten beharrei erantzuna emanez.

b. Aniztasuna

Udal plana herrian dauden sentsibilitate ideologiko guztien parte-hartzean oinarritzen da.

c. Unibertsaltasuna

Plana hurrengo printzipioan oinarritzen da: eskubide guztiak pertsona eta talde guztientzat.

d. Eraginkorra

Planak zarauztarren beharrizanei era eraginkorrean aurre egiteko estrategiak ezartzen ditu.

e. Integraltasuna eta Zeharkakotasuna

Planak ikuspegi sistemikoa erabiltzen du gizarte maila eta udal arloak kontuan hartuz.

f. Iraunkortasuna

Udal planak epe ertain eta luzera jarraipena eta egonkortasuna bermatuko duen oinarria ezartzea du helburu.

2017ko Urria

    Hilabete honetan ez dago Jarduerarik.

Lotura Interesgarriak

  • Elkarteak: