Lotura Interesgarriak

  • Baliabideak:

Inplikatutako eragileak

Bizikidetza eta Giza Eskubideen Udal Planean inplikatutako eragile nagusiak hauek dira:

- Bozeramaile Batzordea: Udalean ordezkaritza duten partiduetako ordezkariek osatutako gunea. Bere misioa, Planaren garapen egokia zuzentzea da.

- Mahaia Teknikoa: Inplikaturik dauden udal sailetako teknikariek osaturikoa. Beraien misioa aurreikusi diren proposamen eta ekimenak koordinatzea eta uztartzea da.

- Bizikidetza eta Giza Eskubideen Batzordea: Herriko pertsona esanguratsuek osaturiko kontsultarako gunea da. Bere misioa Zarauzko Bizikidetza eta Giza Eskubideen egoera elkarrekin hausnartzea eta aztertzea da.

- Gizarte Hezkuntzako Batzordea: Udalerriko gizarte hezkuntzako eragileen (elkarte eta ikastetxeen) lan eta hausnarketarako gunea da. Bere misioa Bakea, Bizikidetza eta Giza Eskubideetarako Heziketan Zarautzen dauden beharrak elkarrekin hausnartzea eta aztertzea da.

- Herriari irekia dagoen gunea: Zarauzko biztanleria osoari irekia dagoen gunea da. Bere eginkizuna aurreikusten diren ekimen ezberdinak aldika gizarteratzea da.

- Koordinazio Arduraduna: Bakea, Bizikidetza eta Giza Eskubide arloan espezializatua dagoen pertsona da. Bizikidetza eta Giza Eskubideen planean inplikaturik dauden eragile guztiak koordinatzea eta aurreikusten diren ekimenak dinamizatzea dira bere funtzioak.

2017ko Urria

    Hilabete honetan ez dago Jarduerarik.

Lotura Interesgarriak

  • Elkarteak: